Açı Fark Yaratır

Öğrencinin İhtiyaçlarına Cevap Veren Bireysel Öğretim Teknikleri İle Öğretim Stratejileri

Birebir Eğitim Sistemi

BİREBİR TAKİP SİSTEMİ

Öğrencinin başarılı olması için yapılan bir uygulamadır. GOP AÇI Eğitim Kurumu profesyonel, mükemmeliyetçi ve kalite odaklı bir kurumdur.

Öğrencilerini başarılı olmaları için tüm akademik eğitimler verilmektedir. Alanında başarılı, deneyimli öğretmenlerle eğitimler verilmektedir.

Öğrencilerin derslerde başarılı olmaları için sadece akademik dersler almaları yetmez.

Başarılarının takip edilmesi gerekir. Bunun için oluşturulan sistemde öğrenci notları, sınav sonuçları, testler, test performansları, yaptıkları doğru ve yanlışlar, devam-devamsızlık durumları, hocaların öğrenciler hakkında yaptıkları yorumlar, ders kaynakları, öğrencilerin ilk andan itibaren gösterdikleri gelişmeler DERSONET sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede istenildiğinde bu bilgilere kolaylıkla ulaşılmaktadır.

Öğrenciler ve veliler sisteme girerek istedikleri bilgilere ulaşabilirler.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

          GOP AÇI EĞİTİM KURUMU ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

          DERSONET sayesinde gerekli olan bilgiler, sayısal verilerle sistemde bulunmaktadır. Bu veriler sayesinde öğrenciler başarı yüzdelerine görebilirler. Nerelerde eksikleri olduğu, başarı yüzdeleri hakkında somut bir sonuca ulaşırlar.

           Bu bilgiler öğrencilerin başarılarıyla geri bildirim almaları açısından çok önemlidir. Öğrencilerin başarıları, test sonuçlarıyla ilgili bilgi almaları onların hatalarını düzeltebilmeleri için gerekli bir durumdur. Öğrenci çözdüğü test sonuçlarını, nerelerde hata yaptığını, ne oranda başarılı olduğunu görmelidir.

           Çoğu öğrenci yaptığını sandığı şeylerin iyi olduğunu düşünür. Bazı bilgilerinin ancak yanlış bildiklerini düzeltmesi gerekir. Bununda en kısa sürede yapılması gerekir. GÜN içinde öğrenciye geri bildirim sağlanmalıdır. Öğrenci gerekli olan sürede dönüt alamazsa bağlamı kaybeder ve verilen bilgi yerine ulaşmaz.

          GOP AÇI Eğitim Kurumu başarılı öğrenciler için sistem tarafından takip edilmektedir. Öğrenci ve veliler sistem sayesinde kısa zamanda istedikleri bilgilere ulaşabilirler.

          Öğrenciler sistem sayesinde kısa zamanda bilgi alırlar ve vakit kaybetmeden eksiklerini tespit edebilirler. Sistem sayesinde istediği zaman bilgilere ulaşan öğrenciler kendilerini geliştirecekleri bir çalışma düzeni oluşturabilirler. Kendilerini sadece okulda değil evde de kontrol altına alırlar.

           Ders çalışma alışkanlıkları düzene girer. Sürekli denetim altında olduklarını bilmek kendilerine uygun bir düzen oluşturmalarını sağlar. Öğrenci sonuçlarının kontrol altında olması öğrencide ve ailede farkındalık oluşturur. Velilerde çocuklarının başarıları oranında onlara nasıl destek olabilecekleriyle ilgili planlamalar yaparlar.

           Çocuklarının durumuyla ilgili gerçekçi ve doğru kararlar alırlar. Başarı yolculuğunda birbirlerine destek vererek ilerleme kaydederler.

Etüt programı

Etüt Sistemimiz, herhangi bir konuyu sıfırdan öğrenme dersi değildir. Etüt daha önce öğrenilen konuların can alıcı noktalarının konu üzerinden tekrar edilmesi ya da konu pekiştirme pratiği sırasında yapılamayan soruların öğretmen eşliğinde yapılmasıdır.

Etüt sistemimiz, temel olarak her öğrencinin ders çalışmasını disipline etmektir. Etütlerimiz öğretmen eşliğinde, hızlı geri dönüt sağlayan maksimum verim almayı amaçlayan istikrarlı, planlı ve programlı ders çalışma sistemidir.

Etüt sistemimizin temel amacı;

 • Öğretmen öğrenci iş birliğini artırılması,
 • Düzenli ders çalışma alışkanlığı,
 • Konu eksiklerinin tamamlanması,
 • Çalışma disiplini,
 • Planlı ve programlı ders çalışmak.

ETÜTLER NASIL YAPILIR?

 • Etütler haftalık en az 4 ders saati olarak planlanır.
 • Her ders için bir ders saati Etüt yapılır.
 • Etütler ilgili dersin branş öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilir.

 

BİLGİ: Verilen ödevleri yapmayan, Derslere sürekli bir şekilde geç kalan, devamsızlık yapan, dersi dinlemeyen ya da dersin akışını bozan öğrencilerimize belli sürelerle etüt verilmez ya da kısıtlanır.

Profesyonel Eğitim Koçluğu

ÖĞRENCİ EĞİTİM VE SINAVA HAZIRLIK PROJESİNDE BİR UYGULAYICIDIR. UYGULAYICI, BİR TASARIMCI VE BİR TAKİPÇİYE İHTİYAÇ DUYAR.

      GOP AÇI Eğitim Kurumu’nda her öğrencinin hazırlık programını tasarlayan ve sürekli güncelleyen bir tasarımcısı ve yaptıklarını takip eden bir takipçisi var. BU SİSTEM ÖĞRENCİ KOÇLUĞUDUR.

      Öğrenci koçluğu öğrencinin kendinin farkına varmasını sağlayan bir tekniktir. Başarısız öğrenci yoktur. Kendini tanımayan, güçlü ve zayıf yönlerini bilmeyen öğrenci vardır.

Öğrenci kendine ve yeteneğine güvenmezse başaramaz. Başarmak için kendine güvenmek, ulaşılabilir hedefler koymak gerekir. Ulaşılamayacak hedefler koymak kendini kandırmaktır. Bütün enerjini bu hedefe ulaşmak için çabalayan öğrenci ulaşamadığında çok üzülecektir. Ulaşılabilir, doğru ve yerinde kararlar verebilmek için potansiyellerimizin farkına varmamız gerekir.  Potansiyellerinin farkında olmayan öğrenci yanlış tercih ve kararlar alır. Koçun amacı öğrencinin kendini tanıyarak, yeteneklerinin farkına varıp kendine uygun ulaşılabilir kararlar alabilmesidir.

Öğrenci koçluğu öğrencinin plan yapmasına, hedef belirlenmesinde ona yardımcı olmaya çalışan kişiye özel bir programdır.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Gop AÇI Eğitim Kurumu öğrencilerin başarılı olmaları için eğitim sürecinde bulunan herkes iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Öğretmen, öğrenci, kurum ve veliler birbirleriyle diyalog halinde oldukları DERSONET Veli bilgilendirme sistemi mevcuttur.

 • DERSONETVeli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler;
 • Öğrencilerinin durumları ile ilgili gelişmeleri yakından takip eder.
 • Sınav sonuçlarından ,öğrencinin ders durumlarıyla ilgili gelişmelerden gerçekçi verilerle bilgi sahibi olur.
 • Öğrencinin durumunu sürekli ve düzenli takip eder ve sonuçlarla ilgili danışmanında dönüt alır.
 • Öğrencilerin   başarıları, devamsızlıkları, ders notları, öğretmenlerin öğrenci için yaptığı yorumlar, öğrencinin geçirdiği gelişim durumları kayıt altına alınarak sayısal veriler ve grafikler şeklinde görür.
 • Sahip oldukları şifrelerle sisteme girerek istedikleri zamanlarda çocuklarının durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.